Những thông tin về du học trung học phổ thông tại mỹ

Tuy hệ thống giáo dục của nước ta hiện nay đã có nhiều phát triển song vẫn còn khá nhiều thua kém đối với các quốc gia khác đặc biệt là Mỹ. Hiện nay, ngành giáo của họ thực sự xứng đáng với danh hiệu hàng đầu thế giới. Không chỉ là các trường đại […]

Continue Reading

Rủi ro khi tiêm

Người chưa được huấn luyện kỹ, không bao giờ được tiêm can-xi. Pê-ni-xi-lin. Gần như tất cả các bệnh nhiễm khuẩn, đòi hỏi dùng pê-ni-xi-lin, đều có thể có hiệu quả bằng pê-ni-xi-lin viên. Khi tiêm pê-ni-xi-lin nguy hiểm hơn. Chỉ dùng pê-ni-xi-lin đối với những bệnh nhiễm khuẩn nguy hiểm. Pê-ni-xi-lin dùng cùng với […]

Continue Reading