Khả năng nắm đồ vật của bé qua từng tháng tuổi

Khả năng cầm nắm là một trong những biểu hiện đầu tiên để trẻ tiếp xúc với mọi vật xung quanh. Như phản xạ tự nhiên của con người, bé con của bạn sẽ biết cần nắm và có khả năng cầm nắm khác nhau ở độ tuổi khác nhau. Vậy ở tháng tuổi nào […]

Continue Reading