No Picture

Rủi ro khi tiêm

June 3, 2017 admin 0

Người chưa được huấn luyện kỹ, không bao giờ được tiêm can-xi. Pê-ni-xi-lin. Gần như tất cả các bệnh nhiễm khuẩn, đòi hỏi dùng pê-ni-xi-lin, […]

No Picture

Đánh giá sức khỏe

May 17, 2017 admin 0

Đánh giá chủ quan sức khoẻ (ĐGSK) được tiến hành nhờ bản tự khai gồm 29 câu hỏi. Với hai thông số này ta chọn […]

1 2 3 8