Bất cứ vết thương hở nào kể cả vết xước cũng có thể là một ngõ xâm nhập của con siêu vi

 Thử máu Nhưng tốt hơn hết bạn cần phải được tham vấn trước về mức độ cần thiết của việc thử máu và những khả năng bạn có thể chờ đợi ở kết quả thử máu. Nếu kết quả cho thấy bạn đã bị nhiễm bệnh, bạn phải thay đổi lối sinh hoạt tình dục […]

Continue Reading